Відкритий склад

Отже, перше правило — читання голосних у відкритому складі. Що ж таке «відкритий склад»? Це склад, який закінчується на голосну (go, student, he) або в односкладових словах наприкінці слова (після одного приголосного, крім «r«) стоїть німа літера е, яка не читається, а підказує, що склад — відкритий. Голосні в такому складі читаються так само, як і в алфавіті. Пам’ятаємо, що голосні i, y читаємо однаково:

                                                                           a [ei] —   date [deit]
                                                                           o [ou] —  go [gou]
                                                                           e [i:] —    she [∫i:]
                                                                           u [ju] —  student [ ‘stju: d∂nt]
                                                                           i [ai] —    five [faiv]
                                                                           y [ai] —  type [taip]

Запам’ятай: Букви l n в англійській мові — складоутворюючі. Переносити —ld,-nd не можна, але перед ними голосну читаємо, як у відкритому складі:

         i [ai] child, mind, kind, behind

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

© 2020 Англійська мова з Тетяною Юдкіною