Рубрика: Правила читання

Четвертий тип складу

Якщо після голосних стоїть «re» або «r» + будь-яка голосна, то вони читаються як дифтонги або трифтонги. Буква «r» в даному випадку також не читається.                                                                    ...

- Далее -

Третій тип складу

Третій тип складу — поєднання голосної з буквою «r«, яка впливає на звучання голосної в корені слова, надаючи їй деяку протяжність. Довгота в транскрипції позначена двома крапками [:]. Пам’ятаємо, що в...

- Далее -

Закритий склад

Другий тип читання — закритий склад. Це склад, який закінчується на приголосну (одну або декілька). Голосні дають короткі звуки.                                                               a [ǽ]    —      bag [bǽg]                    ...

- Далее -

Відкритий склад

Отже, перше правило — читання голосних у відкритому складі. Що ж таке «відкритий склад»? Це склад, який закінчується на голосну (go, student, he) або в односкладових словах наприкінці слова (після одного приголосного, крім...

- Далее -

Чотири типи читання

    Ви пам’ятаєте, що в англійському алфавіті 26 літер: 6 голосних і 20 приголосних. Але звуків набагато більше: 48 (24 голосних і 24 приголосних). Правила читання досить-таки складні: існують 4 типи складу, різні...

- Далее -

© 2021 Англійська мова з Тетяною Юдкіною